به منظور ثبت نام در کلاس تبلیغات فرمول یک،

فرم پایین را تکمیل نمایید.

مبلغ 100 هزار تومان در هنگام ثبت نام جهت تضمین حضور شما در کلاس اخذ می گردد و بعد از حضور شما در روز و ساعت مقرر در کلاس، عودت داده خواهد شد.

  • قیمت: 100,000 تومان